LA NOSTRA HISTÒRIA

Novetats / L'himne de la setmana

Consolidació:

Malgrat que la comunitat va quedar molt afectats i el nombre dels seus membres reduït, va agafar forces per anar endavant, i aviat es van iniciar les tasques per trobar un nou pastor per a la "Primera Església Baptista de Sabadell". 

 

Mentrestant hom rebia l'ajuda d'alguns estudiants del Seminari Baptista, entre ells Isidre Amat. Al març del 1955, s'incorporà Josep Borras com a pastor interí, marxant l'agost del mateix any per incorporar-se al Seminari Baptista de Ruschlikon, Zurich, Suïssa.

El 20 d'octubre de 1956 és anomenat pastor Joan Juan Lacué, el qual feia dos anys havia acabat els seus estudis a Suïssa. De moment resideix a Barcelona, fins que contrau matrimoni el 14 de setembre del 1957. Fou llavors quan passa a residir a Sabadell.

El 1958 va guanyar una beca concedida pel Consell Mundial d'Esglésies, i, durant un any va a estudiar als Estats Units. Mentrestant es rep l'ajuda, un altre cop de Josep Borràs.

L'any següent, Joan Juan Lacué, ja incorporat definitivament al seu nou lloc, començà una llarga etapa de pasturat que representa l'estabilitat i la consolidació de la comunitat. Fou el pastor que més temps ha estat a la comunitat: 25 anys.

L'any 1964 es va fundar "col·legi Betel" a les dependències de l'església com a conseqüència d'un desig personal del senyor Juan, i fruit d'unes conferències celebrades a Madrid, on es va comentar que l'educació podria tenir un pes molt important cara al testimoniatge, per una banda, i a un ministeri de tipus cultural per a la ciutat, per l'altra. El col·legi va funcionar des de 1964 fins a 1971, any que va haver de plegar per causes econòmiques i per imperatius legals.

La mestra Eulogia Bernardino fotografiada amb els seus alumnes de l'Escola Betel.

Aquest col·legi abarcava tot l'ensenyament primari, des de pàrvuls fins a l'últim curs de la primària. El finançament de l'escola es basava fonamentalment en les quotes de l'alumnat i en un control de les despeses en la contractació de personal semi-voluntari més que no pas assalariat. De fet l'única mestra professional que es va tenir, en un primer moment, va ser la senyora Eulogia Bernardino, els altres hi col·laboraven.

Va tenir èxit i prestigi, nens i nenes del barri van assistir a les classes i encara que modesta l'experiència va ser bona.

Grup de joves fotografiat amb el pastor Juan Lacuè a finals de la dècada del 60.

A principis dels anys 70 es va iniciar un punt de missió a Cerdanyola del Vallès, amb la base dels creients d'aquella ciutat que assistien als cultes de Sabadell. Anys després, l'església s'ha desenvolupat i ha esdevingut independent.

Cap el 1976 es van començar reunions al poble de Ripollet llogant uns baixos on s'hi van celebrar cultes durant uns anys, però aquest esforç no va donar el fruit esperat i es va dissoldre aquest grupet i els seus membres es van repartir per les esglésies més properes.

Per altra banda la comunitat sabadellenca donava suport al grup de Palamós amb la presència mensual d'un predicador als cultes.

El cor de l'església fundat com s'ha dit el 1943 ha seguit també una línia de consolidació. El 1959 mor Pere Puig i Inglada fundador del cor i director, el succeí Pere Puig i Ballonga, el seu fill i actual director. A l'any 1967 es va reorganitzar i va adoptar l'actual nom de Coral Al·leluia. Ha actuat a diverses ciutats a Catalunya i a Espanya, ha participat en nombroses manifestacions culturals com al 1977 al concert celebrat en motiu del centenari de Sabadell com a ciutat. Al 1983 celebrar el 40è aniversari juntament amb l'Orfeó de Sabadell. El 1968 es va fundar la coral infantil "L'Estel" que ha realitzat moltes actuacions i ha participat en diverses trobades. A l'any 1993 la Coral ha celebrat el seu mig segle amb moltes activitats i actuacions i amb un gran acte amb la presència de tots els membres i ex-membres que hi van estar convocats.

Fotografia de la Coral Al·leluia durant una de les seves actuacions.

El grup de teatre es manté com una activitat permanent a l'església des de fa uns vint anys, encara que des de quasi sempre el teatre ha format part de la vida de la comunitat. Anualment es representa una obra a les dependències de l'Església i també a altres llocs.

El moviment juvenil dels anys 60 es va orientar cap a posicions ecumèniques, ecològiques i d'ajuda ala necessitats. No existia una "Unió de joves" com anys enrera, però si que d'alguna forma els joves treballaven. El maig de 1978, en unes convivències que l'església va realitzar a Argentona (Maresme), es va crear una "gestora de joves", per aglutinar i organitzar les activitats de la joventut, la qual fins fa poc (1989) encara funcionava. Va fomentar la participació juvenil a les activitats de l'església i els cultes.

A partir de 1977 el pastor Juan compagina la direcció de Sabadell amb l'església Ebenezer de Terrassa i una feina secular. Aquesta situació provoca que no pugui dedicar-se com voldria a l'Església i cessa el 1982, no sense alguns aldarulls.

Llavors va començar una època sense pastor, on el Consell de diaques era l'encarregat d'organitzar els serveis de la congregació. Va ajudar interinament el pastor Llorenç Juan fins el 1984; quan fou designat pastor Martí Ibarra, jove estudiant que va restar a l'església poc més d'un any.

Novament el pastor Llorenç Juan, va prestar el seu ajut, compaginant la feina de la Primera Església amb la seva pròpia del "Redemptor".

A partir de 1987 el pastor de la comunitat és Josuè Martínez, de València, que, procedent del Seminari Baptista va prendre possessió del càrrec en un acte solemne.

Josuè Martínez Donat, amb la seva família.

A partir de 1988, cal destacar diverses activitats realitzades com l'escola bíblica de vacances, i les reunions d'evangelització que es venen celebrant en algunes cases particulars.

Cap el gener de 1988 es va començar una tasca d'investigació per tal d'esbrinar la data de fundació de la comunitat, que no se sabia i que gràcies a aquest estudi s'ha pogut conèixer, si més no, de manera aproximada. D'aquesta forma s'ha pogut celebrar el centenari de la fundació de l'Església de Sabadell.

El diumenge 25 de febrer de 1990 es va fer un acte solemne en motiu del centenari, amb tota una sèrie d'activitats especials entre elles, la presència pel matí de l'alcalde de Sabadell, Sr. Antoni Farrés i Sabater, primer alcalde de la història que visita aquesta església. Per la tarda van participar diversos pastors i personalitats representatives dintre del camp evangèlic. Una exposició amb fotografies retrospectives, fou una altra de les activitats.

Presidència de l'acte cívic de commemoració del Centenari de la fundació de l'església, amb la presència de l'Alcalde de Sabadell Sr. Antoni Farrés.

 (el segon per l'esquerra)

 

Com a resum final, esmentarem les diverses activitats i els departaments que té l'església en l'actualitat: Grup de les senyores, grup dels joves, les Corals, el grup de teatre i d'altres. Els serveis que compte l'església són: l'escola dominical, els diumenges pel matí, el culte de predicació a les sis de la tarda del diumenge i el culte de pregària el dijous a les vuit del vespre.

 
INTRODUCCIÓ ANTECEDENTS
 
(1873-1889)
FUNDACIÓ I CREIXEMENT
 (1889-1903)
CRISI I AGONIA
 (1903-1912)
REVIFADA
 (1912-1932)
TEMPS DIFÍCILS
 (1932-1948)
EL NOU TEMPLE
 (1948-1955)
CONSOLIDACIÓ
 (1955-1990)
 
.... ....
.... AGRAÏMENTS RELACIÓ PASTORS REFERÈNCIES BIBLIOGRAFIA

 

A internet:

Residencia Infantil Emmanuel

 

Nuestro Pan Diario

 

IBECAT

LA B.E.C. EN LÍNEA 

CERCADOR

 
 
 
 
Pagina actualitzada el: 11/01/2012
© 2006 Copyright. All rights reserved