LA NOSTRA HISTÒRIA

Novetats / L'himne de la setmana

Referències:

(1) Que fou pastor a Sabadell del 1939 a 1947

 

(2) La seva existència és comprovada a traves dels Padrons d'habitants dels anys 1880, 1886, 1890 i 1895.

(3) del francès "colporteur", venedor ambulant, aplicat als venedors itinerants de la Bíblia.

(4) Revista "España Evangelica",nº 99 del 15-12-1921 p. 400, llegim: "...cuando el Sr. Manuel Jiménez tenia buena venta, recogia direcciones de los que le habian comprado Biblias se las daba a su esposa para que los visitara. Así comenzaron los primeros creyentes en Monistrol, Sabadell, Mataró..."

A la pag.9 del llibre "Cien años de testimonio" de l'església reformada es diu ei següent: "...el colportor Jiménez Calvo atendió la obra de Monistrol de Montserrat en sus comienzos junto a otros evangelistas..."

(5) "España Evangelica" nº184 Francesc Albricias a les seves memòries afirma que des de 1881 a 1886 anava a peu des de Rubí a Sabadell per atendre a una congregació.

(6) Juan D.Hughey "Los bautistas en España" p. 41

(7) Òrgan de la Unió Baptista Espanyola

(8) Padró d'habitants de 1890, Arxiu històric de Sabadell

(9) Revista "El Eco", 14 (any III) del 12-4-1895, p. 56.

(10) Una besnéta de Paula Corominas, Antònia Castaño, és membre actual de l'església de "El Redemptor", de Sabadell.

(11) Revista "El Eco", 19 (any I) del 19-5-1893, p. 76.

(12) op. cit. núm. 48 (any III) del 6-12-1895, p. 192.

(13) op. cit núm. 1 (any VI) del 7-1-1898, p. 4.

(14) op. cit. núm. 27 (any VII) del 14-7-1899, p. 108.
(15) "Cien años de testimonio" I.E.R.E. Madrid 1980, p.23

(16) Llibre de Registre de "confirmacions" de l'Església Reformada realitzats el 27-8-1905.Hi consten entre altres Primitivo Rifà, Gràcia Rius, Marcelino Elías, Inés Rifà,
Matilde Costa, que sabem segur que eren dels baptistes.

(17) Rev."El Eco", 39 (any XIII) del 14-10-1904, p.156.

(18) "El Mensajero Bautista", 3 del març del 1923, p. 25.

(19) Llibre de caixa (núm. I).

(20) Llibre de membres.

(21) Rev. "El Eco de la Verdad", 35 novembre del 1929, p. 176.

(22) op. cit. núm. 87 maig del 1934, p. 46.

(23) op. cit. núm. 109 del març del 1936, p. 40.

(24) Actes de les assemblees d'església del 9 de febrer, 8 de març i 11 d'abril de 1948.

(25) Resum de la notícia apareguda a "El Eco de la Verdad" núm. 23, d'abril de 1948, p. 445 i següents.

(26) Llista de membresia.

(27) Acta de la reunió d'església del 19-8-1951.

(28) "El Eco de la Verdad", 72 (any VII) del maig del 1952, p.376

(29) op. cit., núm. 96 (any IX) abril del 1954, p. 1278.

(30) Butlletí del Culte Especial del 25è aniversari de l'Església
del "Redemptor"

(31) Acta de l'assemblea d'Església celebrada al 12-12-1954.

 

INTRODUCCIÓ ANTECEDENTS
 
(1873-1889)
FUNDACIÓ I CREIXEMENT
 (1889-1903)
CRISI I AGONIA
 (1903-1912)
REVIFADA
 (1912-1932)
TEMPS DIFÍCILS
 (1932-1948)
EL NOU TEMPLE
 (1948-1955)
CONSOLIDACIÓ
 (1955-1990)
 
.... ....
.... AGRAÏMENTS RELACIÓ PASTORS REFERÈNCIES BIBLIOGRAFIA
A internet:

Residencia Infantil Emmanuel

 

Nuestro Pan Diario

 

IBECAT

LA B.E.C. EN LÍNEA 

CERCADOR

 
 
 
 
Pagina actualitzada el: 11/01/2012
© 2006 Copyright. All rights reserved