ROMAN AMB MI, DÉU!

Nº 248 DE L’HIMNARI CANTS DE GLÒRIA

LLETRA

 
1. Roman amb mi, Déu! Que ja cau la nit
  i m'envolta amb el seu mantell de mort.
  Quan no hi ha ajut al món ni cap confort,
  ajut dels desvalguts, roman amb mi!
2. Veig com la vida s'escola entre els dits,
  la glòria del món s'ha anat esfumant;
  Tot és efímer, tot és inconstant,
  però Tu romans invariable amb mi.
3. La teva gràcia sempre em cal tenir,
  només així puc vèncer el Temptador.
  Cap altre pot ser el meu guia i suport,
  de dia i nit, Senyor, roman amb mi.
4. Alça la creu, il·lumina els meus ulls,
  mostra'm l'esclat de l'eternal matí.
  Les ombres del món Tu les has vençut,
  en vida com en mort, roman amb mi.
                Lletra original: Henry F. Lyte (1793-1847)
				Lletra catalana: Samuel Sais
				Música: William H. Monk (1823-1889)
 

HISTÒRIA

 

HENRY F. LYTE

1793-1847

HENRY F. LYTE (1793-1847)   nascut  a Escòcia. Orfe des de molt jove va haver de treballar per poder  pagar-se una educació a la universitat, però va canviar les seves intencions de dedicar-se a la medicina i va estudiar teologia dedicant-se al pastorat en una església anglicana l’any 1815.

Els seus 23 últims anys va estar de pastor en un poblet de pescadors.

Va escriure mes de vuitanta himnes, els va editar en dos volums i van ser molt ben acollits pels lectors.

L’himne avui escollit es diu  que Lyte el va escriure l’any 1847, quan  ja estava greument malalt. Ell el va composar i el va llegir durant un sermó dominical quan s’acomiadava de la congregació per marxar cap a Itàlia per procurar de recobrar la salut.

Sembla  però, que aquesta poesia la va escriure un temps abans, recordant  un seu amic greument malalt, que a l’hora de la seva mort murmurava les paraules del text de Lluc 24:29 on recorda el fet que parla dels deixebles d’Emmaús dient-li a Jesús “Quedat amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar”

Aquesta poesia s’ha musicat per diferents compositors que en els nostres himnaris, la melodia te ha tingut mes acceptació es la del compositor William H. Monk (1823-1889)

Lyte  va morir a França, a Niça, i esta enterrat en el cementiri anglès de l’església de la Santa Trinitat.

 

Pere Puig i Ballonga

RELACIÓ D’HIMNES COMENTATS