JO ESPERO L'ALBA CLARA

Nº 152 DE L’HIMNARI CANTS DE GLÒRIA

LLETRA

 
1.  Jo espero l'alba clara,
   d'aquell dia sens igual;
   ple de joies, les més pures,
   i de vida eternal.
TORNADA: Jo l'espero, jo l'espero,
     perquè és vida tota amor.
     De Jesús la benvinguda,
     jo desitjo amb tot el cor.
2. Jo espero la victòria,
  quan la lluita haurà finit.
  I Jesús una corona,
  Al meu cap m'haurà cenyit.
3. Jo espero l'altra vida,
  on tot és joia i amor;
  perquè aquesta de la terra
  sempre és vida de dolor.
4. Jo l'espero per unir-me
  amb goig al cor celestial.
  A Jesús tots junts lloar-lo,
  pel seu amor eternal.
                     Lletra catalana: Antoni Almudèvar (1861-1976)
                     Música: James H. Filmore (1849-1936)
 
 

HISTÒRIA

 

James Henry Fillmore, S r.

1849-1936

Nat: l’u de Juny de 1849 a Cincinnati, Ohio.

Mort: el 8 de Febrer de 1936 a   Cincinnati, Ohio.

De molt jove, a l’edat de 16 anys, al morir el seu pare, va haver de procurar el sosteniment de la família.

A l’any 1874, juntament amb el seu germà Frederick, que era un excel·lent cantant que havia dedicat el seu talent al cant evangelistic, van fundar la Casa de Musica Fillmore i Germans, a Cincinnati, i amb aquesta editorial van editar un gran nombre d’himnes, i cantates religioses. James H. Fillmore va col·laborar per mes de trenta anys amb l’escriptora Jessie Pounds, que va escriure, a mes de nombrosos llibres, uns 400 poemes religiosos que molts d’ells van ser himnes de força acceptació.

A l’Himnari Cants de Glòria,  tenim l’himne  152 Jo espero l’alba clara amb lletra catalana de Antoni Almudèvar que és musica de James Fillmore.

Està enterrat al Spring Grove Cemetery, de Cincinnati, Ohio.

 

Pere Puig i Ballonga

RELACIÓ D’HIMNES COMENTATS