JESUCRIST DELS HOMES GUIA

DEL REPERTORI DE LA CORAL AL·LELUIA

 

LLETRA

 
Jesucrist dels homes guia
Ens ajuda dia i nit.
Jesucrist font d'alegria
Ens fa vèncer tot neguit.
Es la llum que ens dona vida
Es  veu que sempre ens crida
Es el nostre Redemptor
I del món el Salvador
Arrangament de Johann Sebastia Bach,per la Cantata nº 147 d'un coral de Johann Schop (1590-1664)

HISTÒRIA

  

Johann Schop

Johann Sebastià Bach, va compondré a Weimar l’any 1716 la cantata Herz und Mund und Tat und Leben (El cor, la boca, els fets i la vida)  (Nº 147 de les Cantates de Bach) pel quart diumenge d’Advent, si be l’any 1727 la va convertir en una cantata per la festa de la Visitació.

La melodia del Coral és del compositor Johann Schop (c.1590-1664)  Nascut a Niedersachsen (Alemanya) no se sap en certesa quin any, ni tampoc se sap exactament l’any de la seva mort a Hamburg, que se suposa fou entre  1664 al 1667.

D’ell sabem que l’any 1615 era violinista i que també tocava el llaüt, la trompeta i el trombó en l’orquestra de la cort a Wolfenbüttel .

Però, el mateix any va acceptar  formar part de la  orquestra del Rei Christian IV de Dinamarca a Copenhaguen, en la que també tocava el violinista anglès William Brade.

L’any 1619, Schop i Brade van sortir de Copenhaguen escapant de la pesta.

Schop tenia una tan alta reputació que molt aviat va ser contractat com Kapellmeister, tot i que es difícil de precisar de quin lloc.

El 1621 se’l troba com violinista principal a la ciutat d’Hamburg . La ciutat li va oferir un renta per la seva participació en la música de l’església, on va compondre himnes, i també per la participació en el actes de les festivitats de la ciutat.

L’any 1634 va viatjar a Copenhaguen amb Henrich Schütz i Henrich Albert, per participar en la boda del Princep Christian, i durant les festes del casament va guanyar una competició amb el violinista francès Jacques Foucart.

Tot i que va ser invitat a quedar-se a Dinamarca, va decidir tornar a Hamburg on va seguir com director musical fins a la seva mort.

Pere Puig i Ballonga

RELACIÓ D’HIMNES COMENTATS