FIDELS ATANSEU-VOS

Nº 174 DE L’HIMNARI CANTS DE GLÒRIA

LLETRA

 
1. Fidels atanseu-vos, triomfants i alegres;
  veniu-hi, veniu-hi, anem a Betlem:
  allà podreu veure nat el Rei dels àngels.
TORNADA: Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo,
     veniu i adorem tots el Crist Salvador.
2. Deixant les ramades, els pastors anaren,
  humils al pessebre, cridats des del Cel.
  I ara nosaltres a bon pas anem- hi.
3. Del Pare celeste, l'esplendor eterna,
  velada de blanca carn, tots mirarem:
  És Déu, infant tendre i en bolquers que el faixen.
4. Pels homes fet pobre, sobre el fenc reposa;
  besem-lo i donem-li l'amor de tot cor:
  si Ell així ens ama, qui no l'amaria?

                Lletra: Adeste Fideles (De "Cantus Diversi" 1751)
                Música: Atribuït a John F. Wade (1711-1786)
  
 

HISTÒRIA

 

Adeste, fideles és una de les cançons nadalenques mes coneguda internacionalment i tot i que no es molt antiga, va ser escrita originàriament en llatí.

S’atribueix  la lletra i la música,  a John Francis Wade (1711-1786), un anglès, exiliat, que estava exercint de professor de llatí i d’anglès al Centre Catòlic de Douay, a França.

Wade va escriure les quatre primeres estrofes i d’altres en van afegir fins arribar a vuit estrofes.

Aquest cant es va fer molt popular, tant a França com a Anglaterra, on es cantava a la Missió Portuguesa de Londres de la que era organista Vicent Novello, que va atribuir la música de Adeste fideles a John Reading, que fou organista de la catedral de Winchester durant els anys 1675 al 1681.

La poesia llatina te una bona mètrica i un vocabulari excel·lent. La musica gregoriana es solemne.

La historia d’aquest cant, però, durant molts anys havia estat un misteri.

S’ha pensat que l’autor de la poesia era Sant Bonaventura, o algun altre monjo de l’orde del Cister.

La musica, tal com ja s’ha dit va ser atribuïda a John Reading, però també al seu fill John Reading Jr., a Händel, i al music portuguès Marcos Antonio da Fonseca.

L’any 1946, el Rev. Maurici Frost, vicari de Deddington, Oxford, va descobrir un manuscrit d’aquest himne amb la lletra en llatí que, lamentablement, la coberta i el nom de l’autor havia desaparegut.

L’any següent, Don John Stéphant, OSB, va publicar un article de 32 pàgines on s’arriba a la conclusió de que l’autor de la lletra i la música de  Adeste Fideles és John Francis Wade.

 

 

Pere Puig i Ballonga

 

RELACIÓ D’HIMNES COMENTATS