DEL PARADÍS VINC ARA AQUÍ

Nº 180 DE L’HIMNARI CANTS DE GLÒRIA

 

LLETRA

1. Del paradís vinc ara aquí,
  una gran nova us haig de dir;
  i és tan joiosa i triomfant,
  que haig d’explicar-la tot cantant.
2. Us ha nascut un Nen petit,
  que és de la casa de David;
  Maria verge us l’ha portat,
  tot ple de joia i d’amistat.
3. És Jesucrist el nostre Déu,
  que us farà lloc al costat seu,
  quan redimida del pecat,
  la humanitat haurà salvat.
 
4. I us donaré jo un senyal:
  el trobareu en el portal,
  que en el pessebre del ramat,
  la seva mare l’ha posat.    
5. Això ha cantat l’àngel de Déu,
  sobre la terra dorm la neu;
  i plens de goig amb els pastors,
  del cel seguim les resplendors.
                        Lletra original: Martí Luter 
                        Lletra:  Maria Martorell
                        Música: Leipzig 1539 
                        Arm. J. S. Bach (1685-1750

 

HISTÒRIA

   

       

 

Martí Luter, el Reformador Alemany, va escriure aquest himne per la celebració de Nadal a casa seva i el va dedicar al seu fill Joan, quan tenia quatre anys.

Luter es va casar amb Catalina Bora, filla d’un noble que s’havia empobrit, i Catalina va ingressar al convent de Nimbschen (prop de Grimma) fent els seus vots l’any 1515 quan tenia 16 anys.

L’any 1523, influïda pel moviment reformista de Luter, juntament amb onze monges més, es va escapar del convent, i va ser acollida a casa del pintor Lluc Cranach el Vell, que també simpatitzava amb les idees de Luter.

Al cap d’uns anys,  el 13 de Juny de 1525, es celebrà el nuviatge i el casament de Catalina amb Luter.

Tot i que Luter va dir que s’havia casat per tres raons: per alegrar al seu pare que sempre l’havia volgut veure casat, per donar un bon disgust al Papa de Roma i per ser coherent amb les idees reformistes que sobre el matrimoni ensenyava, sense cap menció a l’amor; el cert és que al cap dels anys Luter va estimar profundament la seva esposa i als sis fills que va tenir el matrimoni.

La vida familiar de Luter a Wittemberg, va estar envoltada per un constant transit de visitants i de estudiants  que Luter acollia a casa seva.

Els estudiants, que quan arribaven els dies de Nadal no podien gaudir-les a les seves cases, sempre trobaven acollida per festejar-les a casa de Luter.

Aquest himne, tal com ell el va escriure consta de 15 estrofes i el va pensar per ser cantat en dues parts. La primera seria cantat per un jove vestit semblant un àngel, que baixant per l’escalinata de la sala, canta la primera part, en la versió catalana serien les quatre primeres estrofes, i tots els assistents cantarien les altres estrofes, en la versió catalana la cinquena.

 

Pere Puig i Ballonga

RELACIÓ D’HIMNES COMENTATS