COM SOLDATS DE JESÚS

Nº 133 DE L’HIMNARI CANTS DE GLÒRIA

LLETRA

 
1. Com soldats de Jesús
  marxem endavant,
  fidels a ses ordres,
  sempre batallant.
  Si tots seguim Jesús,
  com a Capità,
  en les nostres lluites,
  qui ens vencerà?
TORNADA: Com soldats de Jesús
     marxem endavant,
     fidels a ses ordres,
     sempre batallant.
2. Som petits i dèbils,
  ans Jesús és fort;
  amb la seva ajuda,
  vencerem la mort.
  No podran les forces
  del furiós infern
  prevaler contra el
  Poble de l'Etern.
3. Guerra, doncs, al regne
  de la fosquedat,
  guerra al món i al vici,
  guerra al pecat.
  Plantem la bandera 
  de la salvació
  per la terra entera,
  de nació en nació.
                  Lletra original: Sabine Baring- Gould (1834-1924)
                  Lletra catalana: Isabel Lawrence (1861-1922)
                  Música: Sir Arthur Sullivan (1842-1900
 
 

HISTÒRIA

   

SABINE BARING-GOULD

1834-1924

Nascut el 28 de Gener de 1834 a Exeter, Anglaterra.

Mort el 2 de Gener de 1924, a Lew Trenchard, Devonshire, Anglaterra.

Enterrat a Lew Trenchard, molt prop de la seva casa.

Lew Trenchard

Cementiri i església de Lew Trenchard

 

Sabine Baring-Gould era pastor anglicà i literat anglès. Nascut en el si d’una  família amb bona situació econòmica i social va pogué estudiar a Alemanya i França.

Va escriure molts llibres d’història, biografies, poesies i novel·les. Va ser un del primers en preocupar-se de recollir els cants folklòrics de la seva terra.

Es l’autor de la lletra de l’himne Onward, Christian Soldiers (Com Soldats de Jesús) himne que, per excel·lència, ha expressat l’entusiasme i valor en la vida del cristià. La seva tonada marcial i la seva lletra han estat motiu d’inspiració per molts cristians de totes les èpoques en moments de dificultats.

Baring-Gould va escriure aquesta lletra per animar als nois de la seva Escola Dominical a caminar marcialment quan sortien d’excursió per trobar-se amb  companys d’altres Escoles Dominicals.

Sir Arthur Sullivan autor de la música  

 

Pere Puig i Ballonga

RELACIÓ D’HIMNES COMENTATS