CANVIA'M SENYOR

Nº 79 DEL CANÇONER DE L’ESGLÉSIA

Crea en mi, oh Déu, un cor ben pur, i renova dintre meu un esperit ben ferm. (Salm 51:10)

LLETRA

 

Canvia'm Senyor
Fes-me un cor ben pur.
Canvia'm Senyor,
Vull ser com ets Tu.
Canvia'm Senyor
Fes-me un cor ben pur.
Canvia'm Senyor,
Vull ser com ets Tu.
Jo soc l'argila,
Tu el terrisser.
Modela'm, crea'm;
Aquest es el meu prec
		Eddie Espinosa

HISTÒRIA

   

Eddie Espinosa diu d’aquest cant, que es la pregaria que ell va començar a fer-li a Déu, quan va comprendre la seva naturalesa pecadora i carnal.

Es com un lament que surt de l’ànima dolorida. Es com la experiència d’Isaïes, explicada al  capítol sis del seu llibre.

Jo vaig comprendre que necessitava desesperadament que Déu canvies el meu cor, a fi de pogué estimar les coses que Ell estima, i avorrir les coses que Ell avorreix. Jo era conscient de que Ell podia canviar el meu cor. Sense donar-me compte, la melodia va sortir del fons de la meva ànima.   

Cantada  lentament un s’imagina l’ànima apropant-se a Déu, que l’espera.

Es com una dansa, que Eddie Espinosa, com music professional coneix be.

La primera vegada que Eddie va sentir la necessitat d’apropar-se a Déu tenia quinze anys. Ell va ser invitat a assistir a una església evangèlica i en el curs de la classe de  l’Escola Dominical, on s’havia parlat de la dona samaritana (Joan, 4) es va fer una invitació  per si algú volia a acceptar de veure l’aigua de Vida. Eddie va acceptar i la seva vida canvià radicalment.

Aquesta decisió va influir també en la seva família, especialment en la seva mare que, de joveneta havia conegut l’evangeli per un predicador que havia passat pel lloc on vivia a Mèxic.

Eddie  va començar el seu camí per la música cristiana, tocant en un grup de la seva comunitat, i va anar guanyant amb el temps i l’estudi, fins arribar a ser un reconegut cantautor, que feia cançons com el fruit de la seva fe. Simplement, ell diu, cantava les seves pregaries.

 

 

Pere Puig i Ballonga

 

RELACIÓ D’HIMNES COMENTATS